Podpor BROZ

Zaslaním daru podporíš praktickú ochranu prírody najmä v okolí Bratislavy, na Podunajsku, či Záhorí. Aj vďaka Tebe vysadíme viac stromov, obnovíme mokrade a cenné lesostepi alebo vytvoríme nové hniezdne biotopy pre vtáky.

Výška pravidelného daru / mesiac
/m
Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne plánovať našu prácu pri ochrane prírody.